فایل فلش مخصوص دانگرید A710F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف گوگل اکانت

فایل فلش مخصوص دانگرید A710F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف گوگل اکانت

فایل فلش مخصوص دانگرید A710F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف گوگل اکانت

با این رام و بیلد میتونین براحتی از اندروید 7 به 6 دانگرید کنید این فایل تست شده میباشد و بدون هیچ ریسک خاموشی و پریدن سریال میتوانید فلش کنید مناسب برای حذف گوگل اکانت
موفق باشید

  1. قابلت رایت با ادین
  2. حذف گوگل اکانت اندروید 7 و 6.0.1 آخرین سکوریتی
  3. قابلیت دانگرید به 6.0.1 بدون هیچ مشکلی
  4. بدون مشکل رایت نشدن
  5. بدون مشکل خاموشی
  6. کاملا تست شده