فایل فلش مخصوص دانگرید A520F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف FRP

فایل فلش مخصوص دانگرید A520F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف FRP

فایل فلش مخصوص دانگرید A520F از اندروید 7 به 6 مناسب برای حذف FRP

با این رام و بیلد میتونین براحتی از اندروید 7 به 6 دانگرید کنید این فایل تست شده میباشد و بدون هیچ ریسک خاموشی و پریدن سریال میتوانید فلش کنید  موفق باشید ... مناسب برای حذف گوگل اکانت

نکته! فقط AP و csc home رایت شود